Lai pieņemtu lēmumu par kāda muitas atvieglojuma vai atļaujas saņemšanu, ir jāizprot gan tās iegūšanas nosacījumi, gan arī turpmāk izpildāmie kritēriji tās darbības laikā. Eiropas Savienība muitas atļauju jomā komersantu un muitas iestāžu vajadzībām ir ieviesusi pašnovērtējuma anketu, kas ir svarīga gan atļaujas saņemšanas procesā, gan arī visā tās darbības laikā.