Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā stājās spēkā 2024.gada 1.janvārī, precizējot terminu “patiesais labuma guvējs” attiecībā uz juridiskiem veidojumiem un nosakot par pienākumu noskaidrot, atklāt un sniegt ziņas par to patiesajiem labuma guvējiem.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādi ir juridiskā veidojuma pilnvarnieka (pārvaldnieka) pienākumi.
  • Kādi informācija jānorāda par juridiska veidojuma patieso labuma guvēju.
  • Kādā periodā jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem.
  • Kādas ziņas par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem norāda reģistrā.