Uzņēmums tiek reorganizēts pievienošanās ceļā, proti, vienu sabiedrību pievienojot otrai. Kas notiek ar pievienojamās sabiedrības pamatkapitālu, ja abām sabiedrībām ir viens un tas pats īpašnieks un iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts?

Atbildē uzzināsi:

  • Kas ietekmē pievienošanas ceļā reorganizēta uzņēmuma rezultātu.