Sabiedrības īpašnieks, kam pieder visas tās kapitāla daļas, ir aizdevis naudu citam savam uzņēmumam, lai uzsāktu tā darbību. Ir sagatavots aizdevuma līgums, kurā norādīts, ka tas ir bezprocentu aizdevums. Vai, saņemot atpakaļ naudu, pie aizdevuma summas ir jāaprēķina arī procenti? Ja ir, tad kuros normatīvajos aktos tas noteikts?