Bijušais sabiedrības īpašnieks ieguldījis skaidru naudu uzņēmuma attīstībai laika periodā no 1997.gada līdz 2010.gadam, kas tika iegrāmatota uzņēmuma kasē, kā pamatojumu norādot aizdevuma līgumu. Jaunais sabiedrības īpašnieks arī ir ieguldījis kasē naudu no 2010.gada līdz šodienai. Vai par šo kopējo summu var palielināt sabiedrības pamatkapitālu? Ja var, tad kādi dokumenti būtu vajadzīgi, lai to pamatotu? Vai pietiek ar aizdevuma līgumiem un kases ieņēmuma orderiem?