Latvijā reģistrētas sabiedrības valdes locekļi, Dānijas pilsoņi, devās darba braucienā uz Latviju, lai kārtotu ar zemes pārdošanu saistītās formalitātes (notāra apmeklējums, līguma noslēgšana, citu dokumentu noformēšana). Valdes locekļi tika izmitināti viesnīcā. Par šo pakalpojumu viesnīca sabiedrībai izrakstīja rēķinu, piemērojot sniegtajam pakalpojumam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi 12% apmērā. Vai šos izdevumus drīkst attiecināt uz reprezentācijas izdevumiem, vai arī tie būs uzskatāmi kā komandējuma izdevumi? Varbūt drīkst tos norādīt kā administrācijas izdevumus? Un atkarībā no izdevumu klasifikācijas – kā darījums ietekmē PVN un uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)?