Eiropas Savienība (ES) ir pieņēmusi jaunas ziņošanas prasības, pievienojot regulai 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.r pantu, kas attiecas uz juridiskām personām un vienībām, kam ir būtiskas saites ar Krieviju. Kas jāņem vērā uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šis ziņošanas pienākums, lai veiksmīgi varētu izpildīt visas piemērojamās prasības?

Raksta līdzautors: Kristers Pētersons, SIA “Sorainen ZAB” jurista palīgs.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kam un kad ir jāziņo par maksājumiem ārpus ES 100 000 eiro vērtībā.
  • Kāda informācija jānorāda ziņojumā.