2021. gada 12. jūlijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Grozījumos iekļautas vairākas būtiskas izmaiņas, tajā skaitā ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem. Kas mainās?