Aprīļa vidū plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka sadarbības aizliegums ar t.s. čaulas kompānijām būs attiecināms ne tikai uz bankām, bet arī vismaz 20 000 uzņēmumu, tostarp arī nodokļu konsultantiem, advokātu birojiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem u.c. Vai šī informācija ir patiesa? Kas paredzēts grozījumos?

21.03.2018. un 03.04.2018. Finanšu sektora attīstības padomes sēdēs apstiprināti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Likums), nosakot tos kā steidzamības kārtībā īstenojamas izmaiņas uz risku balstītu uzraudzības pasākumu pilnveidošanai. Grozījumi izstrādāti, lai stiprinātu finanšu sistēmu, aizliedzot veikt paaugstināta riska darījumus ar īpaši augsta riska klientiem – čaulas veidojumiem. Tāpat grozījumos paredzēts veicināt informācijas apmaiņu starp Likuma subjektiem un tiesībaizsardzības iestādēm, lai apkarotu finanšu noziegumus. Šajā publikācijā aplūkosim tikai aizliegumu sadarboties ar čaulas veidojumiem.