Noziedznieki atrod arvien jaunas metodes, kā apiet likumu un prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un starptautisko ekonomisko sankciju jomā. Tāpēc ir svarīgi arī nepārtraukti uzlabot tiesisko regulējumu, kas vērsts pret šiem draudiem, un noteikt papildu prasības un pasākumus, kas jāveic, lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, teroristu finansēšanu un starptautisko ekonomisko sankciju pārkāpumiem.