Kāda idejiski ir atšķirība starp ārpakalpojuma grāmatvedi un uzņēmuma grāmatvedi? Kāpēc ārpakalpojuma grāmatvedim jāpilda visas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības neatkarīgi no tā, kādā jomā darbojas viņa klienti, bet uz uzņēmumu, ja tas nedarbojas nevienā no likumā minētajām jomām, neattiecas gandrīz nekas?