Līdzīgi kā tas bija pagājušajā gadā, arī šā gada 1.augustā stājas spēkā kārtējie grozījumi Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – likums). Šajā publikācijā tiek piedāvāts ieskats par atsevišķiem grozījumiem, ko paredz 2013.gada 20.jūnijā pieņemtais likums.