Aplūkojot darbības, kas reorganizācijas gadījumā uzņēmumā jāveic saistībā ar darbiniekiem, jāņem vērā kārtība, kādā jāveic norēķini ar darbiniekiem, jākompensē neizmantotais atvaļinājums un zaudējumi, kā arī jānosaka konkurences ierobežojums.

Kad darbinieku atlaiž, darba devējam ir pienākums veikt visus norēķinus. Proti, ir jāizmaksā gan neizmaksātā darba alga, gan kompensācijas par izdevumiem (amortizācija, darba aizsardzība, neizmantotais atvaļinājums, uzņēmuma izdevumi) u.c. Tādēļ atbilstoši Darba likuma (DL) 128.pantam, atlaižot darbinieku no darba, visas naudas summas, kas viņam pienākas no darba devēja, izmaksājamas atlaišanas dienā. Ja darbinieks atlaišanas dienā nav veicis darbu, viņam pienākošās naudas summas izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad darbinieks pieprasījis aprēķinu.