Vai pirms gada pārskata apstiprināšanas par 2015.gadu drīkst pieņemt lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksu 2016.gadā par periodu 2016.gada janvāris - februāris?