13.10.2015. likumā par "Par nodokļiem un nodevām" stājās spēkā grozījumi, kas nodokļu maksātājiem nosaka pienākumu līdz 01.05.2016. iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informāciju par aktuālo saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši NACE kodam.

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas koda – NACE koda  - noteicošā pielietošanas joma ir statistika, tomēr NACE kodu praksē izmanto arī nodokļu administrēšanai un ēnu ekonomikas ierobežošanai, kam ir nepieciešams pārbaudīt saimnieciskās darbības veicēja piederību kādai nozarei.

NACE kodu nosaka atbilstoši nodokļu maksātāja pamatdarbības veidam, kas ir pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas Eiropas Komisijas regulas par īpašām statistikas jomām klasificēts nodokļa maksātāja darbības veids ar vislielāko īpatsvaru kopējā apgrozījumā taksācijas gadā.