Lai uzņēmums funkcionētu, tā dibinātāji veido uzņēmuma pārvaldes institūcijas un nepieciešamības gadījumā nolīgst darbiniekus. Saimnieciskās darbības veikšanai dažkārt ir nepieciešams, lai darbinieki veic darbības darba devēja vārdā attiecībā pret trešajām personām. Šajā rakstā apskatīsim situācijas, kā tiek regulētas attiecības starp darba devēju un darbinieku, ja darbiniekam tiek doti šādi uzdevumi.