Likums “Par nodokļiem un nodevām” atļauj Valsts ieņēmumu dienestam pie noteiktiem nosacījumiem apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, piemēram, konstatējot, ka tas izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas. Līdz šim nodokļu administrācija pārāk plaši interpretējusi savas tiesības tik būtiski ierobežot komersanta darbību. Nesen Senāts par to sniedza nozīmīgu skaidrojumu.