Likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) ir izdarīti arī ļoti būtiski papildinājumi (stājās spēkā 26.07.2012.), kas svarīgi ir nodokļu maksātājam biznesa partnera izvēlē. Līdz šim nodokļu maksātājam nebija nekādu iespēju uzzināt par darījuma partnera godprātību attiecībā pret valsti. Un tādejādi daudzi uzņēmēji ir gan piekrāpti, gan saņēmuši nepamatotus sodus par sadarbību ar negodīgiem nodokļu maksātājiem. Šobrīd būs iespēja pārtraukt arī darījuma attiecības. Ja nodokļu maksātājs ir negodīgs pret valsti, tas būs negodīgs arī pret savu biznesa partneri. Izņēmuma gadījumi nav tik daudz sastopami.