Nesamierinoties ar izmaiņām nodokļu likumos, uzņēmēji domā par iespēju darboties citās valstīs. Taču lielākā daļa rīkojas emocionāli, nepārdomājot visus apstākļus, proti, vai tiešām nodokļi Latvijā nebūs jāmaksā. Reģistrēt uzņēmumu ārvalstīs un pārreģistrēt juridisko adresi nav grūti, tomēr problēmas var rasties, ja pirms šāda soļa nav padomāts, ko darīt ar esošo uzņēmumu. Ja nav nodoma pārdot kapitāldaļas, pastāv iespēja apturēt saimniecisko darbību.

Komerclikuma (KL) 333.1pantā noteikts, ka komersanta darbību var apturēt un atjaunot ar komersanta lēmumu, ar nodokļu administrācijas lēmumu vai ar kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu. Tiesības apturēt savu darbību ir pašam komersantam.

KL 333.2panta 1.daļā noteikts, ka komersanta darbība ir apturēta ar dienu, kad komercreģistrā ierakstītas ziņas par komersanta darbības apturēšanu. Tā kā darbību var arī atjaunot, KL 333.2panta 2.daļā paredzēts, ka komersanta darbība ir atjaunota ar dienu, kad komercreģistrā ierakstītas ziņas par komersanta darbības atjaunošanu.