Vai izdevumi par mazas vērtības dāvanām un darba devēja apmaksātām pusdienām darbiniekiem, kas atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) nav apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), ir saimnieciskās darbības izdevumi, vai arī par tiem ir jāpalielina apliekamais ienākums, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā piemērojot koeficientu 1,5?