Valsts ieņēmumu dienests pārbauda ārpakalpojumu grāmatvežus – vai ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, kā arī vai ir ievērotas pareizās procedūras, novērtēti klienti, uzraudzīti to darījumi utt. Bet visā šajā kontekstā tiek vaicāts arī uzrādīt grāmatveža paša riska novērtējumu! Jautājums – uz kā pamata? Vai likums to pieprasa? Un kas tad būtu jānovērtē?