Uzņēmums ("māte") 15.04.2015. iegādājās citu uzņēmumu ("meitu"). Mātes uzņēmums 08.07.2015. pieņēma lēmumu sadalīt meitas uzņēmuma vairākus gadus iekrāto nesadalīto peļņu, un 09.07.2015. meitas uzņēmums pārskaitīja dividendes 10 000 EUR apmērā. Saprotam, ka mātes uzņēmumā šī summa 2015.gada finanšu pārskatā būs kā ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrības kapitālos un taksācijas perioda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā tiks uzrādīta 60.rindā, samazinot apliekamo ienākumu. Bet kas notiek ar mātes 2015.gada peļņu? No kuras summas var aprēķināt dividendes? Piemēram, ja peļņa pirms nodokļiem, iekļaujot saņemtās dividendes, ir 100 000 EUR, UIN - 15 000 EUR un nesadalītā peļņa ir 85 000 EUR, vai visu šo summu varam dalīt dividendēs? Vai arī 10 000 EUR ir jāatņem un dividendēs var dalīt tikai 75 000 EUR?