Vai, veidojot mazkapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību (MSIA) pilno kapitālu, no ikgadējām 25% nesadalītās peļņas rezervēm ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis? Ja jā, tad kurā brīdī? (Atbilde ir papildināta!)