Drīz būs pagājis gads kopš Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Likums), kas būtiski izmainīja saimnieciskās darbības apturēšanas kārtību un tās sekas kā pašam nodokļu maksātājam, tā arī viņa darījumu partneriem.