Sākot ar 2018.gadu, uzņemoties starptautiskā pilota iniciatīvu, Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar citu valstu nodokļu administrācijām piedalās ”Startpvalstu dialoga” (Cross-border dialogue) projektā, kura ietvaros tiek risināti starptautisko nodokļu jautājumi, tajā skaitā transfertcenu, pastāvīgo pārstāvniecību nodokļu konvencijas jautājumi, ieturējuma nodokļu jautājumi un jautājumi par zaudējumiem no starptautiskās saimnieciskās darbības. Kāds ieguvums no tā Latvijas uzņēmumiem?