Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums (ZZSL), kurš stāsies spēkā no 2010. gada 1. janvāra, paredz būtiskas atšķirības zemnieku saimniecības statusam, salīdzinot ar tās līdzšinējo statusu.