Uzņēmums 2020. gadā, pamatojoties uz līgumu, ziedoja 5000 eiro sportistu biedrībai, kura nav sabiedriskā labuma organizācija. Vai šai summai jāpiemēro uzņēmumu ienākuma nodoklis?