Autorizēties
Šajā kategorijā atrodas citas ar saimniecisko darbību saistīto ziņojumu veidlapas, kā, piemēram, ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, u.c.
Ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem (3)
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu fiziskām un juridiskām personām, kuras uzskaitītas likuma 3.pantā, tajā skaitā nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.c. ir pienākums nekavējoties ziņot par katru konsultētu, paredzētu (plānotu), pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu, kurš atbilst vismaz vienai no aizdomīga darījuma pazīmēm.
Fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarācija (1)
15.12.2011. spēkā stājās Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kurš nosaka personu loku un gadījumus, kuros fiziskai personai ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija.
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai (1)
01.01.2014. spēkā stājās grozījumi likumā Par iedzīvotaju ienākuma nodokli, kuri paredz, ka aizdevējs vai maksātājs līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam iesniedz VID informāciju par viena aizdevēja taksācijas gada laikā fiziskajai personai izsniegtajiem aizdevumiem, kuru apmērs (to kopsumma) vienai fiziskajai personai pārsniedz 15 000 EUR.
Iesniegums par skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu

MK noteikumi Nr.693 „Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu” nosaka, ka no 2016.gada skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem pirms darbības uzsākšanas jāpaziņo Veselības inspekcijai. Noteikumi stājas spēkā 01.01.2016. Pakalpojumu sniedzējiem, kuri skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu ir uzsākuši līdz 01.01.2016., iesniegums Veselības inspekcijā jāiesniedz līdz 01.03.2016.
Nodokļu maksātāja (valsts institūcijas vai cita subjekta) reģistrācijas lapa

01.01.2016. stājas spēkā MK noteikumi 537. “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās valsts institūcijas un citi subjekti, kas nav reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz aizpildītu nodokļu maksātāja (valsts institūcijas vai cita subjekta) reģistrācijas lapu – 2.pielikums
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?