67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
01.01.2014. spēkā stājās grozījumi likumā Par iedzīvotaju ienākuma nodokli, kuri paredz, ka aizdevējs vai maksātājs līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam iesniedz VID informāciju par viena aizdevēja taksācijas gada laikā fiziskajai personai izsniegtajiem aizdevumiem, kuru apmērs (to kopsumma) vienai fiziskajai personai pārsniedz 15 000 EUR.
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai

1.1 prim pielikums MK noteikumiem Nr.899 "Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība". Piemērojot likuma par IIN 8.1 prim panta 5.daļu, aizdevējs vai maksātājs līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam iesniedz VID informāciju par viena aizdevēja taksācijas gada laikā fiziskajai personai izsniegtajiem aizdevumiem, kuru apmērs (to kopsumma) vienai fiziskajai personai pārsniedz 15 000 EUR, vai par aizdevumiem, kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā nepārsniedza 15 000 EUR, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 EUR, vai par taksācijas gadā izsniegtajiem aizdevumiem, kuri izsniegti papildus tiem aizdevumiem, par kuriem informācija jau ir sniegta, bet jaunā aizdevuma izsniegšanas brīdī iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa pārsniedz 15 000 EUR, kā arī informāciju par noslēgto aizdevuma līgumu un aizdevuma apmēru.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?