Autorizēties
Individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kuras īpašnieks ir IIN maksātājs par uzņēmuma, zemnieku saimniecības vai zvejnieku saimniecības ienākumu, kā arī individuālais komersants un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, sagatavo un iesniedz bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 145 "Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu" prasībām. Iesniedz VID līdz nākošā gada 1. jūnijam.
Bilance (IK) (spēkā no 01.01.2022.)

Finanšu pārskata sastāvdaļa, ko sagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr. 145 prasībām.
Ieņēmumu un izdevumu pārskats (spēkā no 01.01.2022.)

Finanšu pārskata sastāvdaļa, ko sagatavo atbilsto MK noteikumu Nr. 145 prasībām.
Bilance (IK) (spēkā līdz 31.12.2021.)

Obligāta finanšu pārskata sastāvdaļa IK, kuru gada apgrozījums pārsniedz 300 000 EUR. Sagatavo saskaņā ar MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" prasībām.
Ieņēmumu un izdevumu pārskats (spēkā līdz 31.12.2021.)

Obligāta finanšu pārskata sastāvdaļa IK, kuru gada apgrozījums pārsniedz 300 000 EUR. Sagatavo saskaņā ar MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" prasībām.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?