Autorizēties
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mikrosabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 50 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 100 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 5, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances piezīmēm.
Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Komerclikuma 179.pantā ir noteikts, ka sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauc valde pēc revidenta atzinuma saņemšanas, bet, ja sabiedrībai ir padome, — arī pēc padomes ziņojuma saņemšanas. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu valdei jānosūta visiem SIA dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, un tas jānosūta uz SIA dalībnieku reģistrā norādītajām adresēm, ja SIA statūtos nav noteikta cita paziņošanas kārtība.
Bilance

Obligāta gada pārskata sastāvdaļa.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu veidiem)

Obligāta gada pārskata sastāvdaļa.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

Obligāta gada pārskata sastāvdaļa.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?