Autorizēties
Atbilstoši MK noteikumu Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 39.punktam, kurā norādīts, ka kārtību, kādā uzņēmuma vadītājs vai darbinieks sniedz pārskatu par uzņēmuma kredītiestādes konta naudas izlietojumu, nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentos, tāpēc ir tik svarīgi sagatavot avansa norēķinu dokumentus atbilstoši grāmatvedības dokumentu prasībām.
Gada ienākumu deklarācija par 2022.gadu

Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība ir noteikta MK noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību". Veidlapu paraugi atrodas minēto noteikumu pielikumos. Saskaņā ar likuma par IIN 19.panta 5.daļu deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama VID taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam, bet, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, — no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam. Deklarācijā uzrādāma tikai informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. VID aizpilda deklarācijas sadaļas, par kurām informācija ir pieejama valsts informācijas sistēmās.
Avansa pieprasījums

Saimnieciskās darbības izdevumu segšanai nepieciešamā avansa summas pieprasījuma veidlapa
Avansa norēķini (bez kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa bez kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros
Avansa norēķini (ar kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa ar kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros, sadalot ieņēmumus un izdevumus pa saimnieciskajam darījumam atbilstošajiem kontiem.
Rīkojums par avansa norēķinu personu

Uzņēmuma vadītājs ar rīkojumu var noteikt konkrētu avansa norēķinu personu un tai piešķirto mēneša limitu. Avansa norēķinu kārtību nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentos.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?