Autorizēties
Atbilstoši MK noteikumu Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 39.punktam, kurā norādīts, ka kārtību, kādā uzņēmuma vadītājs vai darbinieks sniedz pārskatu par uzņēmuma kredītiestādes konta naudas izlietojumu, nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentos, tāpēc ir tik svarīgi sagatavot avansa norēķinu dokumentus atbilstoši grāmatvedības dokumentu prasībām.
Avansa pieprasījums

Saimnieciskās darbības izdevumu segšanai nepieciešamā avansa summas pieprasījuma veidlapa
Avansa norēķini (bez kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa bez kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros
Avansa norēķini (ar kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa ar kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros, sadalot ieņēmumus un izdevumus pa saimnieciskajam darījumam atbilstošajiem kontiem.
Rīkojums par avansa norēķinu personu

Uzņēmuma vadītājs ar rīkojumu var noteikt konkrētu avansa norēķinu personu un tai piešķirto mēneša limitu. Avansa norēķinu kārtību nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentos.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?