Autorizēties
Kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējumiem, komandējumu izdevumu kompensācijas normas, kā arī kompensāciju normas par izdevumiem, kas saistīti ar darba braucieniem, nosaka MK noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi".
Avansa pieprasījums

Saimnieciskās darbības izdevumu segšanai nepieciešamā avansa summas pieprasījuma veidlapa
Rīkojums par komandējumu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.969 2. punktu par komandējumu uzskatāms ar komersanta, organizācijas, iestādes vai citas institūcijas vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka un citas fiziskās personas brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm, lai: 1.pildītu darba vai dienesta uzdevumus; 2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju.
Avansa norēķini (bez kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa bez kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros
Avansa norēķini (ar kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa ar kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros, sadalot ieņēmumus un izdevumus pa saimnieciskajam darījumam atbilstošajiem kontiem.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?