67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktās veidlapas
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija

6. pielikums MK noteikumiem Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”. Saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 1. daļu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23. panta 7. daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz triju darbdienu laikā pirms šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs, kas maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23. panta 10. daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 11. daļa). Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 2. daļa).
Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija

5. pielikums MK noteikumiem Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”. Saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 1. daļu nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju par dabasgāzi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz triju darbdienu laikā pirms šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Importētāji, kas nodokli samaksājuši saskaņā ar šā likuma 23. panta 2. daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.
Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija

4. pielikums MK noteikumiem Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”. Saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 1. daļu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23. panta 7. daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz triju darbdienu laikā pirms šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs, kas maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23. panta 10. daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 11. daļa). Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 2. daļa).
Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija

3. pielikums MK noteikumiem Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”. Saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 1. daļu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23. panta 7. daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz triju darbdienu laikā pirms šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs, kas maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23. panta 10. daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 11. daļa). Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 2. daļa).
Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija

2. pielikums MK noteikumiem Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”. Saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 1. daļu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23. panta 7. daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz triju darbdienu laikā pirms šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs, kas maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23. panta 10. daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 11. daļa). Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 2. daļa).
Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija

1. pielikums MK noteikumiem Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”. Saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 1. daļu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23. panta 7. daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz triju darbdienu laikā pirms šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs, kas maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23. panta 10. daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 11. daļa). Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi (likuma “Par akcīzes nodokli” 24. panta 2. daļa).
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?