Autorizēties
LR nodokļu likumdošanā noteiktās nodokļu pārskatu veidlapas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (19)
Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās veidlapas
Pievienotās vērtības nodoklis (7)
Pievienotās vērtības nodokļa likumā un saistītajos noteikumos noteiktās veidlapas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (5)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteiktās veidlapas.
Sociālās apdrošināšanas iemaksas (14)
Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktās veidlapas
Mikrouzņēmumu nodoklis (1)
Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 1. dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. SIA dalībnieki - fiziskās personas - vienlaikus ir arī valdes locekļi, 2. apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 EUR, 3. darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem, 4. SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.
Akcīzes nodoklis (6)
Likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktās veidlapas
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?