Autorizēties
Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 1. dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. SIA dalībnieki - fiziskās personas - vienlaikus ir arī valdes locekļi, 2. apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 EUR, 3. darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem, 4. SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (zaudē spēku 01.01.2021.)

Saskaņā ar MUN likuma 7.panta 2.daļu mikrouzņēmums iesniedz MUN ceturkšņa deklarāciju VID līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. MUN deklarācijas veidlapa noteikta MK noteikumos Nr. 190, kas 2021. gada 1. janvārī zaudē spēku. Pēdējā deklarācija šādā kārtībā iesniedzama par 2020. gada 4. ceturksni.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?