67280693 info@izurnali.lv
Autorizēties
Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 1. dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. SIA dalībnieki - fiziskās personas - vienlaikus ir arī valdes locekļi, 2. apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 EUR, 3. darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem, 4. SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija

Saskaņā ar MUN likuma 7.panta 2.daļu mikrouzņēmums iesniedz MUN ceturkšņa deklarāciju VID līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?