Autorizēties
Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 1. dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. SIA dalībnieki - fiziskās personas - vienlaikus ir arī valdes locekļi, 2. apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 EUR, 3. darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem, 4. SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (spēkā līdz 31.12.2017.)

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7.pantu mikrouzņēmums iesniedz VID mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?