67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.585 51. punktu individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, un individuālais komersants, kā arī kapitālsabiedrības vadītājs, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis, inventarizāciju var veikt pats.
Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 11.pantu uzņēmums, kas uzsāk darbību, veic inventarizāciju, kurā salīdzina uzņēmuma, debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katra pārskata gada beigās, kā arī izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to vai tad, ja ir ierosināta lieta par uzņēmuma pasludināšanu par maksātnespējīgu.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?