Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem attiecībā uz minimālo mēneša darba algu, kurā paredzēts palielināt minimālo mēneša darba algu no 370 EUR līdz 407 EUR (par 9,1%), sākot ar 01.01.2017.

LM pienākumu kopīgi ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju katru gadu izvērtēt ekonomisko situāciju valstī un izstrādāt priekšlikums par minimālās mēneša darba algas apmēru paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.390 "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība".

LM uzsver, ka prioritāte ir nevienlīdzības mazināšana, un minimālās algas palielināšana ir būtisks atbalsts tieši zemo algu saņēmējiem, īpaši reģionos.

Nodarbinātības valsts aģentūra veikusi padziļinātu ilgstošo bezdarbnieku individuālu atbalstu, identificējot šķēršļus iesaistei darba tirgū. Kā viens no iemesliem, kādēļ cilvēki atsakās no darba piedāvājumiem, ir norādīta nepietiekamā minimālā darba alga, lai kompensētu, piemēram, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas saistītas ar nokļūšanu līdz darba vietai. Īpaši reģionos ir situācijas, kad bezdarbnieki šī iemesla dēļ atsakās no minimālās algas darba piedāvājumiem. 

Tāpat minimālās algas paaugstināšana mazinās darba devēju, kas veic "aplokšņu algu" maksājumus, skaitu. Tādējādi tiks nodrošināta līdzvērtīga izmaksu konkurence starp godprātīgiem darba devējiem un tiem, kas veic "aplokšņu algu" maksājumus.

Šobrīd minimālās mēneša darba algas apmērs normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā) ir 370 EUR. LM norāda, ka minimālo mēneša darba algu 2017.gadā ir iespējams paaugstināt līdz 407 EUR. Nosakot šo summu, ņemta vērā citu Eiropas Savienības valstu labā prakse minimālās mēneša darba algas noteikšanā par nenoapaļotu veselu skaitļu priekšrocībām. Summas noteikšana nenoapaļotā veselā skaitlī motivēs darba devējus maksāt lielāku summu, kas noapaļota līdz veselam desmitam, nevis tikai minimālās mēneša darba algas apmēru.

Izstrādātais informatīvais ziņojums par minimālās mēneša darba algas palielināšanu 2017.gadā tiek virzīts izskatīšanai nākamajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē.