Otrdien, 7.novembrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja noteikumu projektu "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām", paredzot samazināt valstu un teritoriju skaitu, kas uzskatāmas par beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām.

Izmaiņas veiktas, ņemot vērā Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO) un pievienošanos Daudzpusējai konvencijai par savstarpējo administratīvo palīdzību (Konvencija). Noteikumu projektā aktualizēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts, un tā izstrādes procesā izmantota ESAO mājaslapā pieejamā aktuālā (12.09.2017.) informācija – jurisdikcijas, kas pievienojušās Konvencijai. Ja pēc šī datuma vēl kāda valsts vai teritorija pievienosies minētajai Konvencijai, atbilstoši noteikumu projektam tā netiks uzskatīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju. 

Informācijas apmaiņa nodokļu jomā atzīta par ļoti svarīgu un efektīvu instrumentu cīņai pret izvairīšanos no nodokļu samaksas un ir svarīgs nosacījums efektīvai sadarbībai starp valstīm, nodrošinot atbilstošu un korektu nodokļa piemērošanas režīmu, iespēju novērst dubultu nodokļa uzlikšanu par rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu, kā arī novēršot iespēju darījumos starp saistītiem uzņēmumiem pārnest apliekamo ienākumu uz citām valstīm. Ņemot vērā minēto, Latvija savā sarakstā neiekļauj valstis vai teritorijas, ar kurām nodrošināta informācijas apmaiņa.

Paredzēts, ka Eiropas Savienības Padome izveidos Eiropas Savienības (ES) sarakstu ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Tādējādi, tiklīdz starp ES dalībvalstīm tiks panākta galīgā vienošanās par šo ES sarakstu, Latvijai būs jāpārskata arī nacionālie normatīvie akti.