Valdības 29.09.2016. sēdē apstipirināti vairāki likumprojekti, ar kuriem paredzēts ieviest drošu un ērtu datu apmaiņas sistēmu, ar kuras palīdzību kredītiestādes un juridiskās personas, kuras nav kredītiestādes un kuru komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, varētu pieņemt un izpildīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumus elektroniski, tādējādi paātrinot un efektivizējot nodokļu piedziņas procesu.