Ceturtdien, 29.09.2016., Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), grozījumi Kredītiestāžu likumā un grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, ar kuriem plānots ieviest drošas un ērtas datu apmaiņas sistēmu.

Paredzēts, ka ar sistēmas palīdzību kredītiestādes un juridiskās personas, kas nav kredītiestādes un kuru komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, varēs pieņemt un izpildīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumus elektroniski. Tas paātrinās un efektivizēs piedziņas procesu.

Grozījumi likumā par NN arī paredz papildināt gadījumus, kad VID ir tiesības piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Proti, nodokļu maksātājiem, kas paši veic precizējumus iesniegtajās nodokļu deklarācijās pirms ir saņemts nodokļu administrācijas paziņojums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu, šādi tiks dota iespēja sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 gadam nodokļu, kas ir izveidojušies precizēto deklarāciju rezultātā, samaksu.

Tāpat, lai motivētu nodokļu maksātāju godprātīgi pildīt likumā noteikto pienākumu paredzētajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus (nodevas), vienlaikus veicinot sadarbību starp nodokļu administrāciju un nodokļu maksātājiem, paredzēts noteikt samazinātu nokavējuma naudu – 0,025% apmērā gadījumos, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Strādājot ar nodokļu administrēšanas jautājumiem, konstatēts, ka pārsvarā gadījumu, kad nodokļu parāds netiek samaksāts vai piedzīts 1-2 gadu laikā no tā rašanās brīža, tas vispār netiek samaksāts. Līdz ar to ir secināts, ka nav lietderīgi nokavējuma naudu aprēķināt līdz tā sasniedz nodokļa pamatparāda apmēru. Tādēļ tiks ierobežots nokavējuma naudas aprēķināšanas periods, proti, līdz nokavējuma naudas summa sasniedz 2/5 (40%) no nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra.

Savukārt, lai Uzņēmumu reģistrs (UR) varētu konstatēt un izvērtēt riskus saistībā ar tiesību subjekta nolūku veikt tiesisku komercdarbību, ir paredzēts noteikt pienākumu VID sniegt UR atzinumu par jauna komersanta vai izmaiņu reģistrēšanas riskiem.