Jau drīz ārpakalpojumu grāmatvežiem savu pakalpojumu sniegšanai būs jāsaņem licences. Valsts sekretāru sanāksmē atkārtoti virzīts likumprojekts grozījumiem likumā “Par grāmatvedību”, paredzot, ka izmaiņas būtiski ietekmēs grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu. Plānots, ka grozījumi varētu stāties spēkā 2020.gada 1.jūlijā.

Dāvis Albergs, ZAB “Deloitte Legal” jurists, publikācijā žurnālā “iTiesības” informē, ka likuma “Par grāmatvedību” (Likums) grozījumu anotācijas 2019.gada 9.decembra redakcijā likumprojekta autori norāda – šobrīd, izvēloties grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju, personai nav valstiski atzīta mehānisma, kā noskaidrot, kura no šīm personām ir uzticama un zinoša. Tāpat nav arī vienotu ētikas standartu un atbildības mehānisma. Līdz ar to nepieciešams noteikt kārtību, kādā pārliecināties par ārpakalpojumu grāmatveža sniegto pakalpojumu atbilstību Likumā noteiktajiem standartiem. Plānoto grozījumu mērķis ir problēmu risināt, ieviešot šādu mehānismu grāmatvedības ārpakalpojumiem. Plānotās izmaiņas regulējumā var iedalīt divas grupās, proti, izglītības prasību sliekšņa paaugstināšana un licencēšanas procesa ieviešana.

Likuma grozījumu projekta pašreizējā redakcijā paredzēts ieviest jaunas ārpakalpojumu grāmatvežiem izvirzāmas izglītības prasības. Līdz šim ārpakalpojumu grāmatvedis varēja būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai ar uzņēmumu noslēgts līgums par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, izņemot darba līgums. Nebija noteiktas prasības par izglītību.

Ar grozījumiem paredzēts paaugstināt pašlaik spēkā esošās izglītības prasības, nosakot, ka ārpakalpojuma grāmatvedis ir persona, kuras kvalifikācija atbilst vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.

Ar grozījumiem plānots Latvijā ieviest ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanas mehānismu, kas ieteikts “Moneyval” piektās kārtas savstarpējā novērtējuma ziņojumā par Latvijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti par pārskata periodu līdz 2017.gada novembrim.

Licenču izsniegšanu plānots uzticēt Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Ja VID konstatēs, ka persona, kura vēlas saņemt ārpakalpojumu grāmatveža licenci, atbilst Likumā noteiktajām ārpakalpojumu grāmatvežu prasībām un izpildīti visi procesuālie nosacījumi, personu ierakstīs publiskā ārpakalpojumu grāmatvežu reģistrā, kuru kārtos un uzturēs VID.

Detalizētāki noteikumi par licenču izsniegšanu, saņemšanu, atjaunošanu, apturēšanu, anulēšanu, maksājamām valsts nodevām u.c. ar licencēm saistītiem procesuāliem jautājumiem tiks regulēti ar Ministru kabineta noteikumiem, kuru projekts vēl nav izstrādāts.