Otrdien, 3.februārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja jaunus MK noteikumus "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”, lai veicinātu investīciju ieplūšanu lauksaimniecībā un sekmētu uzņēmēju efektivitāti, informē Zemkopības ministrija.

Primārie lauksaimniecības produktu ražotāji, atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti savas darbības finansēšanai aktīvi izmanto banku kredītus un lielus līdzekļus, ko varētu izmantot investīcijām efektivitātes palielināšanai un jaunu darbavietu radīšanai, novirza aizdevuma procentu maksājumiem.

Jaunie noteikumi paredz - ja uzņēmumā ir veiktas investīcijas (ņemts aizdevums vai līzings), tad primārie lauksaimniecības produktu ražotāji, atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti varēs saņemt kredītprocentu atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summai par ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) faktiski samaksātajiem kredītprocentiem, kā arī īstermiņa aizdevuma un faktoringa kredītprocentu daļējai dzēšanai par apgrozāmajiem līdzekļiem.

Noteikumi paredz, ka tiks kompensēts līdz 4% par īstermiņa vai ilgtermiņa kredītiem - par samaksātajiem kredītprocentiem laikā no 01.10.2014. līdz 30.09.2015. Ja uzņēmēja samaksātā kredītprocentu likme bijusi mazāka par 4%, piemēram, 3,6%, tiks kompensēta faktiskā likme.

Iesniegumi atbalsta pretendentiem kredītprocentu daļējai dzēšanai Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz no 01.10.2015. līdz 20.10.2015.

Īstenotais atbalsta pasākums nedublēs jau īstenotos atbalsta pasākumus investīcijām saimniecību, atbilstīgu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvu un pārstrādes uzņēmumu modernizācijai, bet būs papildu atbalsts, nepārsniedzot kopējo investīciju projekta atbalsta intensitāti.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".