Saeima ceturtdien, 08.06.2017., otrajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Ārstniecības likumā. Grozījumi izstrādāti, lai pakāpeniski atteiktos no pašlaik likumā noteiktā pagarinātā normālā darba laika mediķiem. Atbilstoši likuma izmaiņām no 2020.gada paredzēts pilnībā atgriezties pie standarta virsstundu darba apmaksas medicīnā.

Atbilstoši likuma grozījumiem pārejas periodā no 01.07.2017. līdz 31.12.2019. mediķi varēs strādāt pagarināto normālo darba laiku, kas nepārsniedz 55 stundas nedēļā. Darba samaksu par laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku, pārejas periodā aprēķinās, piemērojot koeficientu 1,1. 

Šobrīd ārstniecības personai var noteikt pagarināto normālo darba laiku, kas nepārsniedz 60 stundas nedēļā un 240 stundas mēnesī, paredzot par tām visām vienādu darba samaksu. Citās nozarēs strādājošajiem normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā.

Normālā pagarinātā darba laika regulējums, vienojoties visām pusēm, kā kompromiss tika pieņemts krīzes laikā, lai nodrošinātu mediķiem iespēju nopelnīt vairāk, strādājot ilgākas stundas 1 darba vietā. Tolaik papildu līdzekļu virsstundu apmaksai medicīnas iestādēm nebija. Tomēr, tā kā krīze jau vairākus gadus pārvarēta, arī medicīnā nolemts atgriezties pie standarta virsstundu darba apmaksas.

Plānots, ka pārejas periodā pagarinātā normālā darba laika apmaksai ik gadu papildus būs nepieciešami 4 milj. eiro.