Ministru kabinetā izskatīti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā. Kā norādīts likumprojekta anotācijā, tie paredz paaugstināt dabas resursu nodokļa (DRN) likmes atsevišķiem objektiem, kā arī noteikt jaunu šī nodokļa objektu – atkritumu sadedzināšanu.

Vienlaikus grozījumos paredzēts atcelt atbrīvojumu no DRN samaksas par akmeņoglēm, koksu un lignītu, ja tos izmanto elektroenerģijas ražošanā vai koģenerācijā, kā arī mainīt DRN maksājumu ieskaitīšanas proporciju budžetā, palielinot valsts pamatbudžetā ieskaitāmo procentu daļu attiecībā pret pašvaldību vides aizsardzības speciālajiem budžetiem.

Pamatbudžetā ieskaitāmo procentu daļas mainīsies šādi:

  • atkritumu apglabāšana (no 40% uz 100%);
  • oglekļa dioksīda emisijas (no 60% uz 100%)
  • dabas resursu ieguve vai izmantošana un vides piesārņošana (no 40% uz 60%, arī objektiem, kam nav paaugstināta nodokļa likme).

Paredzēts, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.