01.01.2018. stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem", kas veikti saistībā ar 28.07.2017. pieņemtajām izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Atbilstoši grozījumiem MK noteikumos personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotie izdevumi 2018.gadā nedrīkst pārsniegt 50% no gada ar nodokli apliekamā ienākuma lieluma un nedrīkst būt vairāk par 600 EUR gadā.

Attaisnotie izdevumi ir:

  • izdevumi par izglītību;
  • izdevumi par medicīnas un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
  • veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi;
  • ziedojumi vai dāvinājumi budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
  • ziedojumi vai dāvinājumi politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai.

MK noteikumos paredzēts, ka minētais ierobežojums attiecināms uz visiem attaisnotajiem izdevumiem, tostarp izdevumiem par operācijām, zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, kā arī par olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju).

Izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesības attiecināt uz nākamajiem 3 gadiem hronoloģiskā secībā. Pārsnieguma summu atskaita no apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem 3 gadiem pēc attiecīgā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas, ievērojot izdevumu ierobežojumu.

Pārsnieguma daļu, kas izveidojusies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017.gadā, drīkst attiecināt uz nākamajiem 5 gadiem hronoloģiskā secībā, vispirms atskaitot taksācijas gada izdevumus un ievērojot, ka katrā nākamajā gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt izdevumu ierobežojumu.