01.01.2018. stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem", kas veikti saistībā ar 28.07.2017. pieņemtajām izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Atbilstoši grozījumiem MK noteikumos personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotie izdevumi 2018.gadā nedrīkst pārsniegt 50% no gada ar nodokli apliekamā ienākuma lieluma un nedrīkst būt vairāk par 600 EUR gadā.