Saeima ceturtdien, 30.oktobrī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās. Līdz ar to informāciju, kas pieejama citos valsts reģistros, vienotā valsts datorizētā zemesgrāmata turpmāk saņems tiešsaistē, tādējādi aiztaupot iedzīvotājiem dokumentu iesniegšanu zemesgrāmatu nodaļā, informē Saeimas Preses dienests.

Izmaiņas paredz, ka noteiktos gadījumos datu aktualizācija zemesgrāmatā notiks bez nekustamā īpašuma īpašnieka tiešas iesaistes jeb vēršanās zemesgrāmatu nodaļā. Paredzēts, ka pēc tam, kad dati tiks aktualizēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Iedzīvotāju reģistrā, tie tiešsaistē tiks nodoti zemesgrāmatu nodaļām un veikti attiecīgi grozījumi zemesgrāmatas nodalījumā.

Tādējādi klientam vairs nevajadzēs iesniegt zemesgrāmatā dokumentus, kas satur datus, kas jau ir iekļauti šajos reģistros. Šāda pieeja ne tikai mazinās birokrātiju, bet arīdzan novērsīs datu nesakritību dažādos reģistros.

Patlaban likums neļauj grozīt informāciju bez īpašnieka iesaistes. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ zemesgrāmatā ierakstītā informācija atsevišķos gadījumos nesakrīt ar datiem kadastra informācijas sistēmā un Iedzīvotāju reģistrā. 

Ar likuma grozījumiem paplašinātas iespējas nostiprinājuma lūgumu iesniegt elektroniski. To varēs darīt kredītiestāde, kurai par labu nostiprināta ķīlas tiesība, zvērināti tiesu izpildītāji, maksātnespējas procesa administratori, valsts un pašvaldību iestādes, ja nostiprinājuma lūgumu pamatos ar šo iestāžu izdotu dokumentu, kā arī zvērināts notārs, ja nostiprinājuma pamatā ir viņa taisīts notariāls akts. 

Likumos nostiprināts zemes un ēkas vienotības princips – ja zemi vai ēku iegūs ēkas vai zemes īpašnieks, zemesgrāmata šos īpašumus savienos pēc savas iniciatīvas. 

Ar grozījumiem tiek sperts būtisks solis, lai nodrošinātu klientu apkalpošanu pēc vienas pieturas aģentūras principa – vairākos gadījumos vēršoties Valsts zemes dienestā, iesniegums tiks adresēts arī zemesgrāmatu nodaļai. Savukārt, vēršoties zemesgrāmatā, pirms tam nav nepieciešams saņemt kadastra izziņu Valsts zemes dienestā, jo šī informācija būs pieejama tiešsaistē. Likums paredz, ka nostiprinājuma lūgumam nebūs jāpievieno zemes robežu plāns, jo arī šī informācija būs pieejama tiešsaistē.  

Lai nodrošinātu zemesgrāmatas nodalījumā esošo ierakstu pārskatāmību, zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem tiek paredzēts pienākums aktualizēt nodalījumu saturu. Aktualizējot zemesgrāmatu nodalījumu, netiek un nevar tikt mainīts nostiprināto tiesību saturs. Proti, likumā paredzētās darbības ir saistītas tikai un vienīgi ar ierakstu pārbaudi un precizēšanu atbilstoši likumā definētiem nosacījumiem un tā tiks veikta, izskatot nostiprinājuma lūgumu. 

Likuma izmaiņas paredz Tiesu administrācijai pienākumu regulāri sniegt pašvaldībām informāciju par īres un nomas tiesību nostiprinājumiem. 

Saeima atbalstīja arī priekšlikumu, ka nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā ir obligāta. 

Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrēti 1,16 miljoni nekustamo īpašumu īpašnieku, norāda likumprojekta autori.