Lai risinātu augsti kvalificētu speciālistu (īpaši apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē) trūkuma problēmu, Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi un 18.05.2017. saskaņošanai nodevusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki, piemērojot atvieglotus nosacījumus".