2020. gada 29. jūnijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā.