Otrdien, 30.jūnijā, Ministru kabinets (MK) atbalstīja rīkojumu par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas ir atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN). Tas paredz piešķirt atbrīvojumu uz nenoteiktu laiku, līdz biedrība zaudē tiesības uz atbrīvojumu no NĪN par tai piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, informē Finanšu ministrija (FM).

Uz NĪN atbrīvojumu un iekļaušanu rīkojuma projektā var pretendēt tās biedrības, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības.

Rīkojuma projektā ir iekļautas 26 biedrībām, 4 invalīdu biedrībām un 3 nodibinājumiem piederošas ēkas un inženierbūves, norādot konkrētu telpu grupu un būvju kadastra apzīmējumus.

Pēc pirmreizējas biedrībai piederošas ēkas vai inženierbūves iekļaušanas rīkojuma projektā turpmāk biedrībai informācija FM būs jāsniedz tikai tad, ja notiks izmaiņas biedrībai piederošo ēku un inženierbūvju izmantošanas veidā vai īpašuma tiesību sastāvā. 

Rīkojuma projekts nosaka NĪN atbrīvojumu, sākot ar 2016.gadu.

Līdz šim NĪN atbrīvojums tika piešķirts uz 1 taksācijas gadu. Lai biedrība tiktu atbrīvota no NĪN, informācija un dokumenti FM bija jāsniedz katru taksācijas gadu. Tādējādi līdzšinējā kārtība uzlika zināmu administratīvo slogu gan biedrībām, gan valsts pārvaldei.