24.07.2018. pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" (MK noteikumi Nr.188) un MK noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" (MK noteikumi Nr.301), kas stājās spēkā 27.07.2018.